Academie1014

Wil jij kennis met ons maken?

Bij Academie1014 willen we jou graag laten kennismaken met onze school. Onze informatieavond en Open Huis zijn al geweest. Heb je interesse in Academie1014? Denk je dat Academie1014 bij jou of jouw zoon/dochter past? Maak dan een afspraak voor een oriëntatiegesprek via deze link.

Aanmelden kan helaas niet meer voor het schooljaar 2023-2024. 

JOUW TALENT ONTWIKKELEN

Hoe werkt het?

Bij Academie1014 bieden wij onderwijs van tl tot en met vwo niveau. Daarnaast kun je bij ons onderwijs volgen in leerlijn groep 7, 8 of leerjaar 1 of 2 van het voortgezet onderwijs. Wil je kans maken om jouw talent te ontwikkelen bij Academie1014? Overleg dan eerst met je ouders en leraar. Zien zij het ook zitten? Dan nodigen we je ouders uit voor een oriëntatiegesprek en hierna volgt een proeflab. Als we hierna nog steeds allemaal enthousiast zijn, mag je auditie doen. Hoe jouw auditie eruit ziet mag je helemaal zelf bepalen. Als je wilt zingen, dan ga je zingen. Wil je een presentatie geven, dan geef je een presentatie. Doe iets wat dicht bij jou ligt, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. We willen jou namelijk ook graag beter leren kennen!

Maak de tijd om het beste uit jezelf te halen.

NEEM CONTACT OP

In het kort

Academie1014 biedt kinderen de tijd en ruimte om hun talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen in een veilig en uitdagend leerklimaat. Leerlingen groeien bij ons verder in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te doorbreken. Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in Academie1014.

Academie1014 is ontstaat vanuit de visie dat leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus gezamenlijk les krijgen om zo de kansengelijkheid en doorstroom naar het vervolgonderwijs zo optimaal mogelijk te benutten. Academie1014 is een samenwerking tussen drie besturen te weten Het Baken (vo), SKO (po) en Prisma (po).

Academie1014 heeft een krachtig internationaal onderwijsconcept waarbij coaching, persoonsvorming en onderzoekend vermogen centraal staan. Bij ons krijgen kinderen de kans zichzelf in alle rust en tijd vanuit (zelf)vertrouwen te verkennen en ontdekken. Wij geven kinderen de ruimte om te leren en een basis om te groeien. Door te groeien ontdek je immers wie je bent en wat je wilt.

Leerlingen van Academie1014 worden begeleid door een coach en vakexperts. De coaches zijn de gehele dag op de groep aanwezig. De coach is verantwoordelijk voor het primaire proces en heeft wekelijks een (individueel) coachgesprek met de leerlingen. De vakexperts komen gedurende de week in de klas voor hun expertblok. De meeste vakken vinden plaats in het vaste klaslokaal, maar de vakexpert kan er ook voor kiezen zijn vak buiten het lokaal te geven. Hierbij maken we onder andere gebruik van de faciliteiten van Poort Lyceum.

Op Academie1014 verwachten we een geïnteresseerde en onderzoekende houding naar de wereld waarin je leeft. We willen je helpen om het beste uit jezelf te halen. Hierbij neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leren en kies je bewust voor Academie1014. Je eigen motivatie vinden we heel belangrijk en die bespreken we ook voordat je bij ons gaat starten.

Alhoewel wij geloven dat ieder kind gebaat is bij extra tijd, is dit niet voor ieder kind weggelegd. Academie1014 biedt onderwijs aan op vier leerlijnen. Dit vraagt van kinderen om gelijk bij de start om te kunnen gaan met uitgestelde aandacht en om geconcentreerd te kunnen werken op de eigen leerlijn. Dit betekent dat niet alle leerlingen altijd op hetzelfde moment met dezelfde lesstof bezig zijn. Dit vraagt iets van de organisatie en taakgerichtheid van de leerling.

Academie1014 investeert het onderwijsbudget in de expertise van vakexperts en niet in zorg en ondersteuning.

De basis van ons onderwijsaanbod is IMYC (individual middle years curriculum). IMYC is het antwoord op de vraag: ‘Hoe leren tieners het beste?’. Tieners hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan het leggen van verbanden. Associatief leren noemen we dat. Doordat leerlingen bij alle vakken werken aan een groot overkoepelend thema, is er bij alle vakken meer ruimte voor verdieping en het leggen van verbanden. Ieder thema duurt ongeveer 9 weken en kent een vaste opbouw.

IMYC biedt een leeromgeving waarbinnen de verschillende vakken met elkaar verbonden worden terwijl er gewerkt wordt aan persoonsvorming, communicatie, samenwerken, burgerschap, creativiteit, kritisch denken en onderzoeken. Op deze manier leren de kinderen wie ze zijn en hoe de lesstof aan elkaar verbonden is.

IMYC gaat bij ieder thema ‘de grens over’ en belicht meerdere culturele perspectieven. Wat zijn overeenkomsten en wat zijn verschillen? Leerlingen ontdekken wie ze zijn en leren meer over hun eigen afkomst. Daar tegenover staat dat ze begrip en respect leren hebben voor andere (culturele) opvattingen.

Gepersonaliseerd leren binnen thema’s in de context van de samenleving

“Wij geloven dat geen leerling hetzelfde is. Iedere leerling verdient een unieke aanpak om het maximale uit zichzelf te halen en een stabiele basis te leggen voor een succesvolle toekomst.”

Over Academie1014

Als je 10 tot 14 jaar bent, kun je naar Academie1014. Je krijgt bij ons de tijd om te ontdekken wat bij je past in je eigen tempo. We stellen het definitieve advies uit tot halverwege leerjaar 2, zodat de kans groter is dat je met meer plezier en succes de overstap naar leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs maakt! Iedereen verdient een unieke aanpak om het maximale uit zichzelf te halen en een stabiele basis te leggen voor een succesvolle toekomst.

Gun jezelf die tijd.

KORTGEZEGD

Academie1014 is er voor kinderen die eerder of later toe zijn aan de stap naar het regulier Voortgezet Onderwijs. Wij richten ons op kinderen van 10 tot 14 jaar en zorgen voor een andere overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs.

  • Gepersonaliseerd leren – Leren binnen thema’s in de context van de samenleving

  • Living Lab – We leggen de nadruk op moderne vaardigheden zoals onderzoekend leren

  • Talent – Door binnen thema’s samen te werken met andere leerlingen worden leerlingen gestimuleerd om zich ook sociaal te ontwikkelen en hun vaardigheden te ontdekken

Er is ruimte voor zowel de inhoudelijke kerndoelen als persoonlijke ontwikkeling bij Academie1014. Vragen als; ‘Wie ben je? Wat ontdek je? Wat wil je leren en hoe? Hoe kun je goede onderzoeksvragen stellen?’ staan hierin centraal.

OVER ACADEMIE1014

Academie1014 biedt kinderen de tijd en ruimte om hun talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen in een veilig en uitdagend leerklimaat. Leerlingen groeien bij ons verder in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te doorbreken. Basis en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in Academie1014.

Leerlingen van Academie1014 worden begeleid door een coach en experts. Wij creëren een leeromgeving waarin we binnen thema’s gepersonaliseerd werken aan persoonsvorming, communicatie, samenwerken, burgerschap, creativiteit, kritisch denken en onderzoeken. Op deze manier leren de kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen in eigen tempo en op een passend niveau. Het definitieve vo-advies wordt uitgesteld tot instroom in het derde jaar van het voortgezet onderwijs.

1014 is een krachtig onderwijsconcept waarbij coaching, persoonsvorming en onderzoekend vermogen de stap van PO naar VO een stuk makkelijker maken. 1014 geeft kinderen de ruimte om te leren en een basis om te groeien. Door te groeien ontdek je immers wie je bent en wat je wilt. Bij Academie1014 krijgen kinderen de kans zichzelf in alle rust en tijd vanuit (zelf)vertrouwen te verkennen en ontdekken.

Alhoewel wij geloven dat ieder kind gebaat is bij extra tijd, is dit niet voor ieder kind weggelegd. Daarom vragen we kinderen o.a. eerst een verplichte auditie te doen. Hierbij verwachten we van het kind dat het iets laat zien wat dicht bij hem of haar ligt. Zijn of haar passie of talent laat zien. Dat kan van alles zijn, een optreden, een voordracht, een werkstuk of bouwwerk. Dat maakt ons al anders dan het regulier onderwijs. Wij willen weten waar je kind echt gelukkig van wordt.

Als start van gepersonaliseerd onderwijs zal steeds sprake zijn van zorgvuldige afstemming tussen leerlingen, ouders en de school; samen met de leerling en de ouders van de leerling zal gekeken worden of Academie1014 Almere de juiste plek is. We vinden het namelijk belangrijk dat de juiste cultuur en omgeving gecreëerd wordt en iedere leerling de kans moet krijgen die hij of zij verdient.

OUDERS

LEERKRACHTEN