Geef(t) je kind de tijd

We verwachten tegenwoordig veel van onze kinderen. Ze moeten socialiseren. Ze moeten leren. Ze moeten een zinnige hobby hebben. Ze moeten tegemoetkomen aan onze verwachtingen. Ze moeten nadenken over wat ze hierna gaan doen. En dan moeten ze ook nog tegemoetkomen aan hun eigen vaak torenhoge verwachtingen, al dan niet ingegeven door de steeds grotere invloed van online. Daarnaast weten sommige kinderen al heel goed wat ze willen en kunnen.

Die verschillen mogen er zijn. Academie1014 biedt kinderen de tijd en ruimte om hun talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen in een veilig en uitdagend leerklimaat. Leerlingen groeien bij ons verder in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te doorbreken. Basis en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in Academie1014. Leerlingen van Academie1014 worden begeleid door een coach en experts. Wij creëren een leeromgeving waarin we binnen thema’s gepersonaliseerd werken aan persoonsvorming, communicatie, samenwerken, burgerschap, creativiteit, kritisch denken en onderzoeken. Op deze manier leren de kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen in eigen tempo en op een passend niveau. Het definitieve vo-advies wordt uitgesteld tot instroom in het derde jaar van het voortgezet onderwijs.

Is Academie1014 ook voor jouw kind geschikt?

Leerlingprofiel

Een leerling van Academie1014 staat open voor leren en heeft behoefte aan een onderwijsomgeving waarbij hij kan versnellen of extra tijd kan nemen om te ontwikkelen. De leerling staat open voor het ontwikkelen van zijn vaardigheden in samenwerking met klasgenoten, coaches, experts en ouders.

• Regulier onderwijs TL-Atheneum
• Coachgroepen van 10 tot 14 jaar
• Kinderen die baat hebben bij extra tijd om de stap naar het voorgezet onderwijs te maken maar wel alle lesstof van de basisschool hebben gehad
  • Kinderen die eerder dan groep 8 toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs
• Kinderen die geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen
  • Kinderen die bereid zijn om kritisch naar zichzelf te leren kijken
• Kinderen die willen samenwerken met groepsgenoten, experts en volwassenen

Lees hieronder de digitale brochure of vraag een printversie aan door ons een mail te sturen.

Kortgezegd

Academie1014 is er voor kinderen die eerder of later toe zijn aan de stap naar het regulier Voortgezet Onderwijs. Wij richten ons op kinderen van 10 tot 14 jaar en zorgen voor een andere overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs.

Hoe werkt het?

1014 is een krachtig onderwijsconcept waarbij coaching, persoonsvorming en onderzoekend vermogen de stap van PO naar VO een stuk makkelijker maken. 1014 geeft kinderen de ruimte om te leren en een basis om te groeien. Door te groeien ontdek je immers wie je bent en wat je wilt. Bij Academie1014 krijgen kinderen de kans zichzelf in alle rust en tijd vanuit (zelf)vertrouwen te verkennen en ontdekken.

Op Academie1014 wordt thematisch gewerkt volgens het curriculum van IMYC. Academie1014 werkt op jaarbasis met vier overkoepelende thema’s die uitgangspunt zijn voor alle vakken. Tijdens het werken reflecteren de leerlingen voortdurend. Dit gebeurt door antwoord te geven op gestructureerde vragen en hiervan verslag te doen in hun portfolio. Daarnaast is hetgeen we leren zichtbaar op onze onderwijsmuur. Kinderen leren bij ons samenwerken met leeftijdsgenoten, risico’s te nemen in een veilige omgeving en om onafhankelijk te leren. Vaardigheden die ze nodig hebben om uiteindelijk hun diploma te behalen

Alhoewel wij geloven dat ieder kind gebaat is bij extra tijd, is dit niet voor ieder kind weggelegd. Daarom vragen we kinderen o.a. eerst een verplichte auditie te doen. Hierbij verwachten we van het kind dat het iets laat zien wat dicht bij hem of haar ligt. Zijn of haar passie of talent laat zien. Dat kan van alles zijn, een optreden, een voordracht, een werkstuk of bouwwerk. Dat maakt ons al anders dan het regulier onderwijs. Wij willen weten waar je kind echt gelukkig van wordt.

Als start van gepersonaliseerd onderwijs zal steeds sprake zijn van zorgvuldige afstemming tussen leerlingen, ouders en de school; samen met de leerling en de ouders van de leerling zal gekeken worden of Academie1014 Almere de juiste plek is. We vinden het namelijk belangrijk dat de juiste cultuur en omgeving gecreëerd wordt en iedere leerling de kans moet krijgen die hij of zij verdient.

INTERESSE

Hoe werkt het?

Wil je kans maken om jouw talent te ontwikkelen bij Academie1014? Overleg dan eerst met je ouders en leraar. Zien zij het ook zitten? Dan nodigen we je ouders uit voor een oriëntatiegesprek en hierna volgt een proeflab. Als we hierna nog steeds allemaal enthousiast zijn, mag je auditie doen. Hoe jouw auditie eruit ziet mag je helemaal zelf bepalen. Als je wilt zingen, dan ga je zingen. Wil je een presentatie geven, dan geef je een presentatie. Doe iets wat dicht bij jou ligt, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. We willen jou namelijk ook graag beter leren kennen!

NEEM CONTACT OP

Maak de tijd om het beste uit jezelf te halen.