Academie1014 is er voor kinderen die eerder of later toe zijn aan de stap naar het regulier voortgezet onderwijs. Wij richten ons op kinderen van 10 tot 14 jaar en zorgen voor een andere overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs. Bij ons volg je regulier, thematisch onderwijs. Alle vakken werken met een overkoepelend thema vanuit IMYC. Dit is een internationaal onderwijsconcept. Je volgt alle vakken in een van de vier leerlijnen om zo per vak het maximale uit jezelf te halen. Hoe je het maximale uit jezelf kunt halen? Dit onderzoek je bij ons, onder begeleiding van je coach en de vakexperts. 

“Leren binnen thema’s in de context van de samenleving.”

Academie1014 is niet voor iedereen passend. We bekijken graag samen of deze school bij jou past. In de FAQ’s vind je antwoorden op de meest gestelde vragen.

Academie1014 biedt kinderen de tijd en ruimte om hun talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen in een veilig en uitdagend leerklimaat. Leerlingen groeien bij ons verder in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te doorbreken. Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in Academie1014.

Academie1014 is ontstaat vanuit de visie dat leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus gezamenlijk les krijgen om zo de kansengelijkheid en doorstroom naar het vervolgonderwijs zo optimaal mogelijk te benutten. Academie1014 is een samenwerking tussen drie besturen te weten Het Baken (vo), SKO (po) en Prisma (po).

Academie1014 heeft een krachtig internationaal onderwijsconcept waarbij coaching, persoonsvorming en onderzoekend vermogen centraal staan. Bij ons krijgen kinderen de kans zichzelf in alle rust en tijd vanuit (zelf)vertrouwen te verkennen en ontdekken. Wij geven kinderen de ruimte om te leren en een basis om te groeien. Door te groeien ontdek je immers wie je bent en wat je wilt.

Leerlingen van Academie1014 worden begeleid door een coach en vakexperts. De coaches zijn de gehele dag op de groep aanwezig. De coach is verantwoordelijk voor het primaire proces en heeft wekelijks een (individueel) coachgesprek met de leerlingen. De vakexperts komen gedurende de week in de klas voor hun expertblok. De meeste vakken vinden plaats in het vaste klaslokaal, maar de vakexpert kan er ook voor kiezen zijn vak buiten het lokaal te geven. Hierbij maken we onder andere gebruik van de faciliteiten van Poort Lyceum.

Op Academie1014 verwachten we een geïnteresseerde en onderzoekende houding naar de wereld waarin je leeft. We willen je helpen om het beste uit jezelf te halen. Hierbij neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leren en kies je bewust voor Academie1014. Je eigen motivatie vinden we heel belangrijk en die bespreken we ook voordat je bij ons gaat starten.

Alhoewel wij geloven dat ieder kind gebaat is bij extra tijd, is dit niet voor ieder kind weggelegd. Academie1014 biedt onderwijs aan op vier leerlijnen. Dit vraagt van kinderen om gelijk bij de start om te kunnen gaan met uitgestelde aandacht en om geconcentreerd te kunnen werken op de eigen leerlijn. Dit betekent dat niet alle leerlingen altijd op hetzelfde moment met dezelfde lesstof bezig zijn. Dit vraagt iets van de organisatie en taakgerichtheid van de leerling.

Academie1014 investeert het onderwijsbudget in de expertise van vakexperts en niet in zorg en ondersteuning.

De basis van ons onderwijsaanbod is IMYC (individual middle years curriculum). IMYC is het antwoord op de vraag: ‘Hoe leren tieners het beste?’ . Tieners hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan het leggen van verbanden. Associatief leren noemen we dat. Doordat leerlingen bij alle vakken werken aan een groot overkoepelend thema, is er bij alle vakken meer ruimte voor verdieping en het leggen van verbanden. Ieder thema duurt ongeveer 9 weken en kent een vaste opbouw.

IMYC biedt een leeromgeving waarbinnen de verschillende vakken met elkaar verbonden worden terwijl er gewerkt wordt aan persoonsvorming, communicatie, samenwerken, burgerschap, creativiteit, kritisch denken en onderzoeken. Op deze manier leren de kinderen wie ze zijn en hoe de lesstof aan elkaar verbonden is.

IMYC gaat bij ieder thema ‘de grens over’ en belicht meerdere culturele perspectieven. Wat zijn overeenkomsten en wat zijn verschillen? Leerlingen ontdekken wie ze zijn en leren meer over hun eigen afkomst. Daar tegenover staat dat ze begrip en respect leren hebben voor andere (culturele) opvattingen.

Begint jouw reis ook op Academie1014?

In augustus 2019 heeft Academie1014 officieel de deuren geopend. Voor de eerste leerlingen is de reis inmiddels gestart in ons gloednieuwe schoolgebouw in Almere Poort.